امکانات مجتمع آموزشی فرشتگان

مجتمع آموزشی فرشتگان با سابقه درخشان امکانات منحصر بفردی را برای دانش پذیران خود فراهم آورده است که تا علاوه بر تکیه بر رشد آموزشی مستمر دانش پذیران خود محیطی را جهت بالندگی و سلامت روحی و بدنی آنان را فراهم می آورد.

مجتمع آموزشی دخترانه فرشتگان

خرسنديم كه رسالت ما را طنين نواي شاگردانمان رقم مي زند. آن گاه كه بانگ برمي دارند مدرسه هر آنچه كه در توان داشت براي رشد و تعالي ما انجام داد . اگرچه اين كلام دلگرممان مي كند ولي سنگيني تعهد و رسالتمان را نيز در پي دارد ، باشد كه به پاس داشت اين عزيزان هر آنچه كه در توان داريم براي رشد و شكوفايي شايسته ترين و مستعدترين جوانان اين مرزوبوم كه در ترسيم آينده ي خود به همراهي خالصانه ي ما اميد بسته اند ، تقديم كنيم.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070