ورزشی

بهار هاشمی
25
0
بهار هاشمی
کسب مقام اول تیمی رشته شنا
بهار هاشمی
20
0
بهار هاشمی
کسب مقام دوم استان مسابقات قهرمانی شنا
بهار هاشمی
20
0
بهار هاشمی
کسب مقام دوم کشور- کرال سینه
بهار هاشمی
20
0
بهار هاشمی
کسب مقام سوم تیمی شنا در رشته 4*50 مختلط
راضیه معصومی
19
0
راضیه معصومی
مقام دوم استانی در رشته والیبال
زهرا معصومی
23
0
زهرا معصومی
کسب مقام اول کشور در رشته والیبال
کیمیا اسماعیلی
35
0
کیمیا اسماعیلی
کسب مقام اول استانی در رشته شنا

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070