پرورشی

انوشا مشکل گشا
33
0
انوشا مشکل گشا
مسابقات انشا نماز - منتخب استانی
رها رنجبر
24
0
رها رنجبر
مسابقات هنرهای دستی - منتخب استانی
زهرا آبخیز
21
0
زهرا آبخیز
مسابقات انشاء نماز - منتخب ناحیه
زهرا علیپور
24
0
زهرا علیپور
مسابقات نهج البلاغه - منتخب ناحیه
سارا خاوندی
23
0
سارا خاوندی
مسابقات انشاء نماز - منتخب ناحیه
سلما رحیمی
31
0
سلما رحیمی
مسابقات خوشنویسی - منتخب استانی
سمیه موسوی
21
0
سمیه موسوی
مسابقات احکام - منتخب ناحیه
غزاله خردمند
22
0
غزاله خردمند
مسابقات نقاشی - منتخب استانی
ملیحه ساعیان
23
0
ملیحه ساعیان
مسابقات احکام - منتخب ناحیه
نرجس کارآمد
26
0
نرجس کارآمد
مسابقات احکام - منتخب استانی
نگین رضایی
22
0
نگین رضایی
برگزیده استانی در مسابقه فرهنگی هنری
هانیه عباسی
23
0
هانیه عباسی
مسابقات نهج البلاغه - مرحله پنجگانه
هانیه کارگر
31
0
هانیه کارگر
مسابقات قرآن - برترین منتخب کشوری
فروغ منابری
30
0
فروغ منابری
مسابقات موسیقی - منتخب استانی

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070