تشریح اعضا داخلی بدن توسط دانش آموزان فرشتگان

کسب رتبه اول مسابقات علمی بین مدارس در درس های علوم و ریاضی

ساخت کاردستی های زیبا از اعضای بدن انسان

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مرحله اول المپیاد پژوهش سرای رازی:

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070