مسابقات قرآن و عترت

راهیابی به مرحله ناحیه در رشته تفسیر قرآن ----------- خانم طهماسبی

کسب رتبه برتر ناحیه در رشته احکام -----------------------خانم هاشمی

راهیابی به مرحله ناحیه در رشته نهج البلاغه ------------ خانم رخساری

2295912

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070