زهرا آب خیز:  راهیابی به مرحله مقدماتی استانی در رشته نماز

دبیرستان غیر دولتی فرشتگان جهت پاس داشت هفته و روز معلم ضمن برنامه ریزی از قبل انجام شده با اعضای شورای مدرسه و شورای دانش آموزی در

بدینوسیله به استحضار والدین محترم میرساند که


پیامبر اکرم (ص) فرمودتد:
" کسی که صبح کند بی آنکه به فکر کارهای مسلمانان باشد، مسلمان نیست."

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070