ثبت نام آغاز شد

بدینوسیله به استحضار والدین محترم میرساند که

ثبت نام جهت شرکت در آزمون ورودی دبیرستان فرشتگان دوره دوم از تاریخ پانزدهم فروردین لغایت بیستم اردیبهشت انجام خواهد شد.
شرایط ثبت نام :داشتن معدل بالای نوزده

 

 

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070