سامانه کارسنج

سامانه کارسنج که نرم افزاری آموزشی تحت وب می باشد، برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی مدرسه را پشتیبانی می کند.

از طریق این سامانه اطلاع رسانی کاملی در زمینه نمرات، کارنامه ها و برنامه های مدرسه صورت می گیرد. همچنین دانش آموزان، اولیا، مدیر، مشاوران و معاونان مدرسه می توانند در این سایت به طور متقابل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070