روابط عمومی، امور اداری، انفورماتیک، انتشارات، سرویس حمل و نقل،تغذیه،لباس فرم

الف : انجمن اولیا و مربیان

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070