توضیحات کامل درباره آزمایشگاه


آزمایشگاه دبیرستان فرشتگان با حداکثر امکانات آزمایشگاهی، امکانی مناسب جهت آزمایش های دروس فیزیک، شیمی و زیست شناسی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
دبیر مربوطه و متصدی آزمایشگاه دبیرستان فرشتگان ده دقیقه ابتدایی را به بحث تئوری پرداخته و باقی ساعات کلاس دانش آموزان به صورت عملی، آزمایش های درسی را انجام می دهند.
امکانات فراهم شده نیازهای دانش آموزان برای آزمایش های درسی و حتی المپیاد را برطرف می کند.
از تازه ترین وسایل موجود در بازار که برای این آزمایشگاه تهیه شده می توان به : لوله های اشعه کاتولیک، طیف سنج، کره های مغناطیسی معلق و ... اشاره کرد.
همچنین بخش های دیگر آزمایشگاه دبیرستان فرشتگان عبارتند از:
سه سری دستگاه پیشرفته مانند لوله های اشعه کاتدیک، لوله های گسلر، طیف سنج ها
سه کیت نور لیزر
پنج دستگاه میکروسکوپ (لوپ)
دستگاه های اندازه گیری آنزیم های خون مانند چربی، قند، آنزیم های کبدی و ...
و همچنین نمایش فیلم های آموزشی جدید در جهت تعمیق هرچه بیشتر مطالب درسی و آزمایشگاهی برای رشد علمی دانش آموزان دبیرستان فرشتگان

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070