خلاصه فعالیتهای آزمایشگاهی در سه ماه اول96-95


1-    ساماندهی ازمایشگاه و تهیه اقلام مورد نیاز باهمکاری مدیریت محترم دبیرستان
2-    آماده سازی اندام های مغز، قلب و چشم و برگزاری جلسات متعدد تشریح با همکاری دبیران مربوطه
3-    آماده سازی و انجام آزمایشهای شیمی سوم با همکاری دبیر محترم
4-    برگزاری جلسات متعدد آزمایشگاه علوم دهم برای دانش آموزان پایه دهم
5-    آماده سازی و برگزاری جلسات آزمایشگاه فیزیک سوم
6-    ایجاد کانال آزمایشگاه و تبادل اطلاعات ازمایشگاهی و پزوهشی از طریق کانال مربوطه
7-    گردآوری تجربیات ازمایشگاهی و نمونه های جالب و جذاب با همکاری دانش آموزان جهت استفاده عموم
8-    نمایش مولاز های مختلف توسط دبیران محترم زیست در کلاس
متصدی ازمایشگاه فرشتگان

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070