فعالیتهای آزمایشگاهی دبیرستان فرشتگان


-    آماده سازی محیط و امکانات لازم برای استفاده ایمن و مداوم دانش آموزان از بخش های مختلف آزمایشگاه
-    نصب تابلو آزمایش و پژوهش در معرض دید دانش اموزان جهت اطلاع رسانی
-    هماهنگی با دبیران محترم جهت برگزاری آزمایش های مربوط به هر درس
-    تهیه اندام ها و اماده سازی آنها جهت تشریح
-    انجام آزمایش های جذاب و جالب جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان در روز آزمایشگاه
-    استفاده از وسایل سمعی، بصری و رایانه برای آزمایش هایی که امکان انجام آنها وجود ندارد.
-    رابط بین آزمایشگاه و مراکز پژوهشی
-    توزیع فرم ایده نویسی بین دانش آموزان و توجیه آنها
-    مشاوره در امور پژوهشی
-    مشاوره دانش آموزان در زمینه شرکت در المپیاد های علمی و آزمایشگاهی

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070