قوانین آزمایشگاه دبیرستان فرشتگان


1-    استفاده از روپوش سفید برای تمامی دانش آموزان الزامی است.
2-    هر وسیله و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد در پایان تمیز گردیده و در جای خود قرار گیرد.
3-    تمامی ضایعات و نخاله ها باید در سطل های زباله ریخته شود.
4-    تمام صندلی ها پس از استفاده باید در زیر میزها قرار گیرد.
5-    در صورت آسیب دیدن وسایل و صدمه زدن به اموال ازمایشگاه به طور عمدی، شخص مربوطه باید عین وسیله را تامین نماید.
6-    تمامی وسایل تحویل داده شده به سرگروه ها باید در آخر به متصدی ازمایشگاه تحویل داده شود.
7-    هیچ دانش آموزی اجازه خارج کردن وسیله ای را از آزمایشگاه ندارد.
8-    شوخی کردن در محیط آزمایشگاه اکیداً ممنوع است.
9-    از حضور دانش اموزان نامنظم در آزمایشگاه ممانعت به عمل می آید.
10-    برگزاری هرگونه کلاس آزمایشگاهی حتما باید با اطلاع قبلی مدیر و متصدی آزمایشگاه انجام پذیرد.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070