معرفی تعدادی از وسایل زیست موجود در آزمایشگاه دبیرستان فرشتگان

وسایل زیست
میکروسکوپ یک چشمی، دو چشمی-مدل مولکولی DNA- نیم تنه انسان، اسکلت انسان- مولاژ ماهیچه-مولاژ کلیه-مولاژ گوش-مولاژ دندان های مختلف-مولاژ قلب- مولاژ مغز- مولاژ چشم- مولاژ نخاع درون مهره- مولاژ عصبی-مولاژ برش عرضی برگ-مولاز برش عرضی ساقه-مولاژ ماهی-مولاژ سلول جانوری-مولاژ تقسیم سلولی-مولاژ تقسیم میتوز گیاهی-پوستر پشت پارچه ای چشم-دستگاه گردش خون-دستگاه عصبی-تقسیم میوز-مراحل تقسیم سلول میوز و میتوز

وسایل تشریح:
طشتک-قیچی-لنست-تیغ جراحی-دستکش-ماسک-پنبه-ابلانگ-سواب-چسب-ظرف شیاردار برای نگهداری لام-لام گیاهی-لام جانوری-لامل- عینک آزمایشگاهی

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070