آزمون پیشرفت تحصیلی

آزمون های پیشرفت تحصیلی متوسطه دوره اول در دو مرحله طی تاریخ های ذیل برگزار می گردد:


مرحله اول : دوشنبه 96/09/20 ساعت 8 تا 10 صبح
مرحله دوم:  یکشنبه 96/12/13 ساعت 8 تا 10 صبح

 

 

بودجه بندی پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070