تکلیف ریاضی دوازدهم آذرماه

دانش آموز عزیز سوالات ریاضی را در آخر دفتر خود با خودکار آبی یادداشت کرده و با مداد جواب دهید و روز دوشنبه 96/09/13 به دبیر مربوطه تحویل دهید.

 

 

ریاضی1 ریاضی 2

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070