تکلیف علوم دوازدهم آذرماه

دانش آموز عزیز سوالات علوم را به همراه جواب جلسه آینده یکشنبه 96/09/19 به دبیر خود تحویل دهید.

 

 

علوم 001 علوم 002

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070