المپیادهای دانش آموزی

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مرحله اول المپیاد پژوهش سرای رازی:


المیپیاد ریاضی:
1.خانم دهقانی
2.خانم رخساری
3.خانم قربانی
4.خانم هاشمی
المپیاد علوم:
1.خانم طهماسبی
2.خانم زمانی

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070