پیشرفت تحصیلی

کسب رتبه اول مسابقات علمی بین مدارس در درس های علوم و ریاضی

توسط دانش آموزان فرشتگان را به مدیریت محترم دبیرستان، دانش آموزان و خانواده محترمشان تبریک عرض می کنیم و امیدواریم در تمامی مراحل زندگی موفق باشند.

indexxxx

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 8 میرزای شیرازی

0713-36315703

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070