راهیابی به مرحله ناحیه در رشته تفسیر قرآن ----------- خانم طهماسبی

دعوت نامه جلسه اولیا و مربیان

زنگ مانور زلزله در دبیرستان فرشتگان نواخته شد.

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070