تمدن، با خط و کتابت آغاز شده و استمرار یافته است و آینده آن نیز در گرو تکامل این ابزار بزرگ فرهنگی است. کتاب، بهترین رابط میان گذشته و حال و تنها مونس انسان های اندیشمند است. کتاب حتی در روزگار پیشرفت های چشم گیر بشر در عرصه های دانش و نوآوری نیز، نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، که جلوه های گسترده تر، تازه تر و پایدارتری یافته است. بی گمان آنان که گام های بلندی در وادی پیشرفت های گوناگون برداشته اند، هرگز با کتاب و کتاب خوانی بیگانه نبوده اند، بلکه مطالعه را، عنصر اصلی و ضروری در زندگی خود می دانسته اند. درباره جایگاه کتاب و نوشتارهای سازنده، در اموزه های دینی سخنان گهرباری وجود دارد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "هرگاه مومن پس از مرگ خویش، تنها برگ کاغذی را که بر روی آن دانش نگاشته باشد از خود به جای گذارد، آن ورقه در روز قیامت، پوششی میان او و آتش خواهد بود."
امام صادق(ع) نیز فرمودند: " بنویس و علم خویش را میان برادران ایمانی خویش منتشر کن. پس چون مردی، کتاب هایت را فرزندانت ارث برند همانا زمانی بر مردم خواهد آمد که جز با کتاب های خویش، با چیزی انس نمیگیرند."
کتابخانه هر مرکز آموزشی به عنوان قلب آن مرکز محسوب می گردد. کتابخانه به عنوان مرکزی با هدف تامین نیازهای مطالعاتی و فکری و اطلاع رسانی به دانش آموزان، اساتید و پرسنل ایجاد شده  و جایگاهی مناسب جهت حفظ آثار مکتوب و غیرمکتوب می باشد که در مسیر و ترقی جامعه گام بر می دارد.
بخش امانت کتابخانه دبیرستان فرشتگان
در این قسمت تمامی مراحل کار اعم از ورود اطلاعات کتابهاف آماده سازی، چاپ کلیه برچسبها، بارکد گذاری، گزارش گیری، امانت و بازگشت منابع توسط کتابدار دبیرستان انجام می شود.
شرایط عضویت در کتابخانه دبیرستان فرشتگان
تمامی دانش آموزان بعد از ثبت نام نهایی در کتابخانه دبیرستان عضو شده و کارت عضویت برای انها صادر می گردد.
قانون کتابخانه دبیرستان فرشتگان
کتاب فقط به صاحب کارت عضویت به مدت یک هفته امانت داده می شود و در صورت نیاز یک هفته دیگر تمدید می گردد. مدت اعتبار کارت عضویت نیز از یکسال از تاریخ صدور کارت می باشد در صورت رضایتمند بودن دانش آموزان از کتابهای کتابخانه کارت عضویت کتابخانه تمدید می گردد.

تماس با ما

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

ارتباط با ما

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

شیراز بالاتر از میدان قصر الدشت- نبش کوچه 10 میرزای شیرازی

0713-36314306

0713-36314070